λεξικό βασικών όρων

για εμένα

Το Leadership Coaching είναι μια αποδεδειγμένη συστηματική μεθοδολογία με στόχο την αξιολόγηση και την ενίσχυση των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών σε έναν οργανισμό. Ο coach στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του πελάτη ούτως ώστε να επέλθει η θετική αλλαγή σε ολόκληρο τον οργανισμό.

λεξικό βασικών όρων

coaching 
Μια συστηματική, συνεργατική διαδικασία, προσανατολισμένη στη δράση, επικεντρωμένη στο εδώ και τώρα, που σκοπό έχει την προσωπική ευημερία, τη βελτίωση της ζωής και την επίτευξη των στόχων του κάθε ανθρώπου. 

coach 
Αυτός που θα σε υποστηρίξει σε όλη τη διαδικασία της αλλαγής που επέλεξες να κάνεις. Εκείνος που θα σε ενδυναμώσει για να ολοκληρώσεις τις δράσεις σου, που θα ανασύρει από μέσα σου τις λύσεις και τα βήματα σχεδιασμού της προσωπικής σου επιτυχίας. Εκείνος που θα σε οδηγήσει στην επίγνωση της πραγματικότητας, θα ενισχύσει τις ηγετικές σου δεξιότητες και το δυναμικό τους. 
Είναι αυτός που θα διερευνήσει, θα αποσαφηνίσει και θα προσηλωθεί στους στόχους σου μέχρι να τα καταφέρεις. Είναι ο σύμμαχος σου. 

coachee
Ο άνθρωπος εκείνος που αποφασίζει ότι θέλει να αλλάξει και ζητά βοήθεια, υποστήριξη, ενδυνάμωση από τον coach για να τα καταφέρει. Ο coachee είναι πολύ περισσότερα από έναν πελάτη. Είναι ο ήρωας που μέσα από το ταξίδι της αυτογνωσίας και της εξέλιξης θα αναγεννηθεί.

πως δουλεύει το coaching 
https://www.youtube.com/watch?v=UY75MQte4RU&t=212s
https://www.youtube.com/watch?v=Esh75mbmucY

ενσυναίσθηση 
Η συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου, και η κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων του.
https://www.youtube.com/watch?v=1SETRABZNtQ

ενσυνειδητότητα 
Η σκόπιμη και με πρόθεση εστίαση της προσοχής μας στην παρούσα στιγμή και η αποδοχή όσων συμβαίνουν γύρω μας, χωρίς κριτική.

συναισθηματική νοημοσύνη 
Η ικανότητα να χαρακτηρίσει κάποιος τα δικά του συναισθήματα καθώς και των άλλων ατόμων, να κάνει διάκριση μεταξύ διαφορετικών συναισθημάτων, να τα ονομάσει κατάλληλα και να χρησιμοποιήσει τη συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς.

Let's Connect

Say Hi and Follow Me @firstsight.design

[instagram-feed showbutton=false showheader=false num=5 showfollow=false]