είμαι ο γιώργος
δεν είσαι μόνη, δεν είσαι μόνος
τι είναι ηγέτης;
συμπερίληψη