λεξικό βασικών όρων

για εμένα

Το Leadership Coaching είναι μια αποδεδειγμένη συστηματική μεθοδολογία με στόχο την αξιολόγηση και την ενίσχυση των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών σε έναν οργανισμό. Ο coach στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του πελάτη ούτως ώστε να επέλθει η θετική αλλαγή σε ολόκληρο τον οργανισμό.

glossary of key terms

coaching 
a systematic, collaborative process, action-oriented, focused on the present moment, aimed at personal well-being, improving life, and achieving the goals of each individual.

coach 
the person who will support you throughout the process of change you have chosen to undertake. they will empower you to complete your actions, drawing out from within you the solutions and steps to plan your personal success. they will guide you to an awareness of reality, enhance your leadership skills, and maximize your potential. they are the one who will explore, clarify, and commit to your goals until you succeed. they are your ally.

 coachee
the person who decides they want to change and seeks help, support, and empowerment from the coach to succeed. the coachee is much more than a client. they are the hero who, through the journey of self-awareness and evolution, will be reborn.

https://www.youtube.com/watch?v=Esh75mbmucY

empathy 

emotional identification with the mental state of another person and understanding of their behavior and motives
https://www.youtube.com/watch?v=1SETRABZNtQ

mindfulness 
the intentional and purposeful focusing of our attention on the present moment and the acceptance of what is happening around us, without judgment.

emotional intelligence 
the ability to characterize one’s own emotions as well as those of others, to distinguish between different emotions, to name them appropriately, and to use emotional information as a guide for thought and behavior..

Let's Connect

Say Hi and Follow Me @firstsight.design

[instagram-feed showbutton=false showheader=false num=5 showfollow=false]