για εμένα

leadership coaching

leadership coaching is a proven systematic methodology aimed at assessing and enhancing the leadership abilities of executives within an organization. the coach aims to develop and optimize the skills and capabilities of the client so that positive change occurs throughout the entire organization.

για εμένα

leadership coaching

Το Leadership Coaching είναι μια αποδεδειγμένη συστηματική μεθοδολογία με στόχο την αξιολόγηση και την ενίσχυση των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών σε έναν οργανισμό. Ο coach στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του πελάτη ούτως ώστε να επέλθει η θετική αλλαγή σε ολόκληρο τον οργανισμό.

leadership coaching

το leadership coaching είναι μια αποδεδειγμένη συστηματική μεθοδολογία με στόχο την αξιολόγηση και την ενίσχυση των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών σε έναν οργανισμό. ο coach στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του πελάτη ούτως ώστε να επέλθει η θετική αλλαγή σε ολόκληρο τον οργανισμό.

through coaching sessions, the coachee is supported by the coach with the aim of developing their abilities and finding their personal balance so that they can discover the effective leadership style that suits them.

if we were to define effective leadership, we would say it is the process by which an individual influences the thoughts, actions, attitudes, and behaviors of a group of people, resulting in their joint participation in achieving goals for progress and prosperity.

it is a complex and dynamic function that cannot be interpreted statically and unilaterally. to be understood in its entirety, it requires being seen as a process based on pillars such as the leader’s personality elements, the profile of the team members, the culture that governs the team, the system’s values, the cultural capital, the source of power, the external environment, opportunities, as well as the threats of the environment.

leadership coaching will support you in:

 •  discovering the leadership model that suits you best and how to develop it.
 • learning to manage changes more effectively.
 • improving your communication with the team.
 • evaluating your values and counter-values.
 • cultivating and benefiting from active listening.
 • creating leaders, not followers.
 • connecting with yourself.
 • developing your communication skills.
 • building your vision and communicating it to others.
 • identifying the strengths of your character and utilizing them appropriately.
 • learning to resolve conflicts effectively.
 • gaining emotional control.
 • balancing between family and professional life.
 • increasing your influence.
 • evolving strategic thinking.
 • developing guidance skills

Let's Connect

Say Hi and Follow Me @firstsight.design

[instagram-feed showbutton=false showheader=false num=5 showfollow=false]