για εμένα

leadership coaching

Το Leadership Coaching είναι μια αποδεδειγμένη συστηματική μεθοδολογία με στόχο την αξιολόγηση και την ενίσχυση των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών σε έναν οργανισμό. Ο coach στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του πελάτη ούτως ώστε να επέλθει η θετική αλλαγή σε ολόκληρο τον οργανισμό.

για εμένα

leadership coaching

Το Leadership Coaching είναι μια αποδεδειγμένη συστηματική μεθοδολογία με στόχο την αξιολόγηση και την ενίσχυση των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών σε έναν οργανισμό. Ο coach στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του πελάτη ούτως ώστε να επέλθει η θετική αλλαγή σε ολόκληρο τον οργανισμό.

leadership coaching

το leadership coaching είναι μια αποδεδειγμένη συστηματική μεθοδολογία με στόχο την αξιολόγηση και την ενίσχυση των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών σε έναν οργανισμό. ο coach στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του πελάτη ούτως ώστε να επέλθει η θετική αλλαγή σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Μέσω των συνεδρίων ο coachee υποστηρίζεται από τον coach με άξονα την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του και την ανεύρεση της προσωπικής του ισορροπίας έτσι ώστε να καταφέρει να ανακαλύψει το στυλ του αποτελεσματικού ηγέτη που του ταιριάζει.

Αν προσπαθούσαμε να ορίσουμε την αποτελεσματική ηγεσία, θα λέγαμε πως είναι η διαδικασία όπου ένα άτομο επηρεάζει τη σκέψη, τη δράση, τις στάσεις, και τη συμπεριφορά μιας ομάδας ανθρώπων, με αποτέλεσμα, μέσα από την κατάλληλη συνεργασία, να συμμετέχουν από κοινού στην αποτελεσματική υλοποίηση στόχων με σκοπό την πρόοδο και την ευημερία.

Είναι μια σύνθετη και δυναμική λειτουργία η οποία δεν μπορεί να ερμηνευθεί στατικά και μονοσήμαντα. Για να κατανοηθεί στην ολότητά της, απαιτείται να ιδωθεί ως διαδικασία η οποία στηρίζεται σε πυλώνες, όπως στα στοιχεία της προσωπικότητας του ηγέτη, στο προφίλ της ομάδας των συνεργατών/μελών/υφισταμένων, στην κουλτούρα που διέπει την ομάδα, στο αξιακό της σύστημα, στο πολιτισμικό της κεφάλαιο, στην πηγή της ισχύος, στο εξωτερικό περιβάλλον, στις ευκαιρίες, καθώς και στις απειλές του περιβάλλοντος χώρου.

το leadership coaching θα σε στηρίξει στο:

 • Να ανακαλύψεις το μοντέλο ηγεσίας που ταιριάζει περισσότερο σε εσένα και να το αναπτύξεις.
 • Να μάθεις να διαχειρίζεσαι καλύτερα τις αλλαγές.
 • Να βελτιώσεις την επικοινωνία σου με την ομάδα.
 • Να αξιολογήσεις τις αξίες και τις αντιαξίες σου.
 • Να καλλιεργήσεις και να επωφεληθείς από την ενεργητική ακρόαση.
 • Να δημιουργήσεις ηγέτες και όχι οπαδούς.
 • Να συνδεθείς με τον εαυτό σου.
 • Να αναπτύξεις τις δεξιότητες επικοινωνίας σου.
 • Να οικοδομήσεις το όραμά σου και να το επικοινωνήσεις στους άλλους.
 • Να εντοπίσεις τις δυνάμεις του χαρακτήρα σου και να τις αξιοποιήσεις κατάλληλα.
 • Να μάθεις να επιλύεις συγκρούσεις αποτελεσματικά.
 • Να αποκτήσεις συναισθηματικό έλεγχο.
 • Να ισορροπήσεις ανάμεσα σε οικογενειακή και επαγγελματική ζωή.
 • Να αυξήσεις την επιρροή σου.
 • Να εξελίξεις τη στρατηγική σκέψη.
 • Να αναπτύξεις ικανότητες καθοδήγησης.

Let's Connect

Say Hi and Follow Me @firstsight.design

[instagram-feed showbutton=false showheader=false num=5 showfollow=false]